• med en meget forsigtig hånd lavede nora et stort tårn

  • løb på fodboldbanen

  • vand som aiah pumper ud på solens plads

udendørs bliver børnene udfordret på det ujævne terræn, de må passe på i skoven for de kan ikke se den ujævne bund men de lære hurtigt at bevæge sig med ro for ikke at falde, i byparken kan børnene kravle op af bakkerne, lege på stativerne og imellem træerne.

vi synger meget og laver fagterne hertil. der kan både de store og de små være med