året 2021 har endnu engang været præget af corona, men vi har forsat som altid med sociale arrangementer når det kunne lade sig gøre i forhold til smittetallet, men har bestemt ikke påvirket kys kram og omsorg <3 

vi har i 21 sagt farvel til i alt 4 børn, nina som begyndte i vuggestue og nora, aiah og jonas som gik videre til børnehaven. Nye børn er kommet til, mason som tog noras plads, og liam som tog aiahs plads. vi begyndte derfor året 2022 med kun 3 indmeldte børn