Sprog og sprogforståelse arbejdes på hver dag. Både i form af almindelig kommunikation, men også når vi synger, tegner eller bare går en tur. Ved sange bruges der fagter og kropsbevægelser, som kan hjælpe barnet med at forstå hvad vi synger om.

Vi snakker om farverne når vi maler, eller leger med feks. klodser, på ture snakker vi om hvad vi kan se, træerne, blomster, dyr osv. børnene høre ordet og ser hvad vi snakker om. De gentager gerne hvad jeg siger, og hjemme kan vi i bøgerne også sætte billede på det vi taler om. 

kropssprog er også en form for kommunikation, vi tyder hinanden ud fra humøret, den lille baby prøver at fortælle os noget ved at græde, måske h*n er træt, sulten eller andet. kropssproget er en vigtig del af kommunikationen, især for børn der endnu ikke har noget sprog, at det stadig kan sige til og fra, ved at bruge kropssprog, og gøre sig forståelig over for de andre børn og voksne.