Barnet støttes forsat til at tro på sig selv, at vise tillid til de andre børn. jeg sørger for at barnet roses når det når sit opsatte mål, at opmuntre det til at nå sit mål, og roses for at prøve.

Jeg anerkender barnet, og sørger for at det bliver set uden at vurdere barnet, så det føler at det er ok som det er. Det bliver støttet i at havde dens meninger, og følelser, og har barnet en negativ følelse hjælpes det ud af denne på bedste vis. Jeg sørger for at sætte ord på barnets følelser for at få det til at føle sig forstået, og ligegyldig hvilket humør det indholder lige nu, negativ eller positiv bliver det anerkendt og forstået.

Jeg styrker barnets selvværd i leg, feks. hvis vi løber om kap, et barn skal både lære at tåle nederlag, men det skal også føle sejren, barnets kan jo ikke løbe hurtigere end det kan, og vi hepper og klapper når barnet kommer i mål. I disse lege vil barnet lære, ikke at føle nederlag eller frustation, hvis det ender i en situation hvor det er sidst. feks. at vente på en legecykel bliver ledig eller at vente på det er dens tur til at prøve gyngen.

Jeg opmuntre børnene til at være selvhjulpende, feks. hjælper det til med at tage på og af bordet, det får lov at prøve at tage overtøjer af og på selv, det hjælper med at rydde op efter leg.  Jeg prøver at gøre deres psyke mere robuste, ved at præsentere dem for nye mennesker og omgivelser efter det er faldet godt til her. det er okay at det føler usikkerhed, barnet trøstes og opmuntres og finder snart ud af at ligemeget hvor vi er henne, er det sammen med mig, og jeg er altid inde for synsfeltet.