priser og forældretilskud.

Du kan få tilskud, hvis dit barn er opskrevet på venteliste til kommunal pasning i 3 uger. Når du har skrevet kontrakt med en privat pasningsordning, kontakter du kommunen og fortæller du har valgt privat pasning. Du har først plads garanti hos brumbassernes når kontrakten er underskrevet.

Du skal være opmærksom på, at du ikke må modtage tilskud til private pasningsordninger før din barsel er slut. Der kan dog forekomme visse undtagelser.

 

du kan læse mere om reglerne for privat pasning, samt krav til børnepasseren mm. på dette link:

https://www.slagelse.dk/borger/pasning-og-skole/private-dag-og-pasningstilbud/private-daginstitutioner-og-private-boernepassere

 

Går dit barn i en kommunal dagpleje, og du ønsker at skifte til en privat, har du 1 måneds opsigelse, gældende fra den første i måneden.

Link til ansøgning om tilskud til privat pasning.

https://www.slagelse.dk/selvbetjening/digital-pladsanvisning-tilskud,-privat-pasning

 

Pris pr. måned i 2022 :                             8000 kr. *

tilskud fra Slagelse kommune:                 5.880 kr.

Din betaling:                                          1.980 kr.

 *er du ikke berettiget tilskud mens du er på barsel, kan du stadig få pladsen med kun din egenbetaling den første måned.

Pladsen betales månedsvis forud ved automatisk bank overførelse og indsættes på min bankonto. Senest den 1. i måneden. 

Prisen er inkl. feriepenge, og der betales i 12 måneder.

Der ydes søskende rabat, men ikke økonomisk tilskud.

Oplysninger om tilskud findes på din bopælskommunes hjemmeside (se link)

Evt. prisregulering sker ved årsskifte.

 

Opsigelsesvarsel.

 

Der en er måneds opsigelsesvarsel til udgangen af en måned.

Kontrakten ophører måneden forud for, at jeres barn fylder 3 år.

I opfordres til at kontakte kommunes pladsanvisning i god tid, før jeres barn skal i børnehave.