Som noget nyt har jeg sat kort op som viser børnene hvad vi skal lave i dag, der er billeder af biblioteket, kollegaer, skoven osv. hvor børnene kan være med til at bestemme hvad vi skal lave i dag. på dette billede vises der at vi i dag startede med at få formiddagsmad, så lege hjemme, frokost, middagslur, frugt og så hjem. Ved hjælp af disse kort, dannes der visuel struktur som skaber sammenhæng i dagligdagen for barnet.

 • kyle

  Kyle lære dyrene at kende

 • Laurits

  Laurits er meget interesseret i dyrene på bondegården

 • Naile

Hos Brumbasserne arbejder vi med 6 hovedpunkter

* personlige kompentencer

* sociale kompentencer

* sprog og kommunikation

* krop og bevægelse

* naturen og den fænomener

* kulturelle udtryksformer og værdier.

 

Barnets personlige kompentencer

Lære barnet at:

 • Fortælle om følelser og meninger.
 • Bede om hjælp til svære ting.
 • Lege alene.
 • Vente på det bliver ens tur.
 • Blive dygtigere til det den er god til.

 Barnet hjælpes med at sætte ord på dens følelser, og dens intiativer bliver anerkendt og imødekomt. Jeg gør mig hele tiden umage på forstå barnets intentioner.

Barnet får passende udfordinger, hvor der tilbydes alderssvarende valgmuligheder, og det får vist forståelse for de valg som barnet tager.

vi stimulere selvværd og nysgerrighed ved at støtte positivt og anerkendene og giver mulighed for fordybelse.

Barnet bliver selvhjulpene ved at vi skaber tid og mulighed for at barnet kan øve sig og bliver støtttet i de ting som barnet har svært ved.

Barnet lære at være, og ikke at være i fokus. barnet sættes i centrum, samt at udsætte egne behov.

Sociale kompetencer:

Lære barnet at:

 • Være sammen med andre børn.
 • Lege i små og store grupper.
 • Være med til at bestemme hvad vi skal lave.
 • Vente på tur.
 • Dele f.eks. legetøjet med de andre.
 • Være en god ven.

Hos Brumbasserne får barnet hjælp til at lære at være sammen med andre børn. Vi leger i små grupper når vi er herhjemme, og i større grupper når vi er sammen med andre private passere, f.eks. i legestue. Her lære barnet at skabe nye venskaber og dyrke de gamle, vi lære at lade andre lege med vores legetøj, og leger rollespil, gemmeleg, fange osv.

Barnet vil være med til at bestemme hvad vi skal lave, hvilken leg vi skal lege, det vil lære at vente på tur, skabe plads til andre end sig selv og lytte til de andre, barnet vil både være i, og ude for centrum. Barnet lære at være en god ven, at trøste et andet barn og hjælpe de andre.

 

Sprog.

Hjælpe barnet til at:

 • Sætte ord på tanker følelser.
 • Sætte ord på oplevelser og handlinger.
 • Blive god til at fortælle.
 • Bruge kropssproget.

 Her lære vi at udtrykke os sprogligt men også med kropssprog, samt at aflæse andres kropssprog, det gøres ved at anerkende og sætte ord på hvad barnet og den voksne viser med kroppen.

Barnet skal lære at sætte ord på sine tanker og følelser, vi skaber ro og mulighed for at barnet kan blive set og hørt og skaber tiden til at hjælpe med ordene. Ved at sætte ord på det som barnet ser og oplever, samt gentager tingene mange gange lære barnet selv at sætte ord på tanker og følelser. Ved at den voksne fortæller og taler om hvad barnet oplever, mærker eller ser, lære barnet selv at være god til at fortælle.

Vi styrker sproget ved at synge og tale, samt at bruge rim og remser. Vi taler med de andre børn og voksne.

Krop og bevægelse.

 Hjælpe barnet til at:

 • Kende kroppen.
 • Opleve glæden ved at bevæge sig.
 • Spise sund mad.
 • Bevæge sig på alle mulige måder.

 Barnet lære at kende kroppen ved at skabe kropskontakt med de andre børn og voksne, at mærke når noget er rart eller gør ondt feks. i leg.

jeg giver muligheden for at barnet spiser selv og smager forskelligt mad, at det får lyst til at smage nyt og anderledes mad.

Vi bruger kroppen ved at lege, løbe, trille, kravle, hoppe osv. hvor vi oplever glæden i at bevæge sig.

Naturen og naturfænomener.

 Hjælpe barnet til at:

 • Være god ved dyr og planter.
 • Kende forskel på årstiderne.
 • Lege ude i naturen.
 • Kende forskel på de forskellige dyr og planter.

 Vi lære i naturen at passe på den, ved at lade være med at smide eget affald, og samle det op vi finder på vores vej og lægge i skraldespanden. Vi lære at være gode ved dyrene, skåne insekterne og respektere dyrenes grænser. Sanserne styrkes når vi høre en fugl og lytter til den, lytter til vind og vejr, regn og torden. Dufter til regnvejret, blomsterne, græsset, smage på naturen når vi finder et æbletræ, friske bær osv. at mærke på det lange græs, føle på sten, sand, jord, træer mm.

Vi benytter årstiderne, og laver temadageud af dem.

Kulturelle udtryksformer og værdier.

Hjælpe barnet med at:

 • Tegne, farve og male
 • Synge, spille og lytte til musik.
 • Lege sanglege - Kende mønstre, figurer, form og farve.
 • Få kendskab til traditioner og højtider.

 her lære barnet de danske traditioner i form af jul, fødselsdage, påske, fastelavn osv. (+halloween) de vil deltage i højtidernes forberedelser, og få historier fortalt om emnet.

barnet lære at udtrykke sig kreativt ved at opleve aktiviteter i dagplejen og i legestuen, feks. tegne, male, bygge osv. Vi lære de almindelige samspilsregler feks. at sige goddag og farvel, spise sammen og holde bordskik, inddrage hinanden i leg og samværd, at guide til den ønskede adfærd ved bordet og i samværd med andre.