Det er vigtig at formå at danne venskaber, komme i kontakt med nye og kendte mennekser. Vi lære hele tiden hvordan man opføre sig over for hianden, lære hvorfor et barn er blevet ked af det. Vi husker hianden på dagligt at man må vente på tur, om det så omhandler rækkefølgen af hvem der får overtøj på først, eller at et andet barn har noget legetøj man selv gerne vil lege med. Vi prøver at komme ind på nye børn og voksne. Vi viser hianden at vi godt kan lege sammen, men skal danne forståelse for at vi nogen gange også gerne vil lege alene.