Hvad kendetegner en pasningsordning

 

En privat pasningsordning, er man som børnpasser godkendt af kommunen, og har fremvist ren straffe og børneattest. Pasningsordningen foregår hjemme på passerens private adresse, og er sikkerhedsgodkendt af kommunen. Her handler det om læring, omsorg og at styrke barnet i dens udvikling på den sjove måde. Det er daglig pleje. Vi som private går dog ikke under betegnelsen "dagpleje" men har fået vores helt eget ord som pasningsordning👍😀

Vi kan som private lave læringsplaner som vi følger, på lige fod med de kommunale, vi får anmeldte og uanmeldte besøg af vores søde tilsyns pædagog, som sørger for at hjemmet er sikkert, at jeg gør mit arbejde godt nok, og at børnene er i trivsel. Vi har mulighed for at give barnet ekstra støtte, feks. en sprog og motorik konsulent. Til slut handler det om at give barnet en god start på livet i tryghed når mor og far er på arbejde ❤

En pasningsordning kendes på detaljerne:

  1. Vi er ikke pålagt at deltage i arrangementer og legestue, hvis et lille nyt barn starter op hos en privat pasningsordning, vælger vi selv om vi vil deltage i planlagte arrangementer, og derved har mulighed for at skåne barnet for, for mange nye oplevelser i starten. Vi har mulighed for at dit barn føler sig tryg hos os, inden vi præsentere det for flere nye indtryk og mennesker. 
  2. Du vælger selv hvem der skal passe dit barn mens du går på arbejde hvis du vælger en pasningsordning. 
  3. Jeg kan som privat passer, selv bestemme mine åbningstider og arbejdsgang, og har muligheden for at være fleksible i forhold til åbningstider, ferier mm.
  4. Vi har muligheden for at gøre noget ekstra. Dvs. at hvis du skal møde i Slagelse kl 06.00 kan jeg uden problemer tilbyde at åbne en halv time før, for at i kan møde til tiden. Jeg kan rykke mine ferier, og så vidt det er muligt få det til at hænge sammen med jeres. 
  5.  Jeg kan tilbyde vikar når jeg selv er syg, som kommer og passer børnene i mit hjem, hvor de er i vante omgivelser, og ikke skal ud til en fremmede, og til et fremmede sted for at blive passet.
  6. Vi er for det meste billigere end kommunal pasning og vi sørger selv for bleer og vaskeklude uden mer´pris
  7. Som noget nyt har regeringen valgt at fjerne tilskuddet til private pasningsordninger UNDER forældrenes barsel ved det gældene barn. Men hos Brumbasserne mener vi at  barnets trivsel er første priotet, og modsat af hvad regeringen mener, mener VI at et lille barn skal tilvænnes de nye omgivelser, og ikke bare skal "kastes" ud i det. Derfor, hvis du gerne vil have dit barn begynder under din barsel, og ikke er berettiget til tilskud, kan du alligevel starte med kun din egenbetaling på 1913 kr. Måneden inden du er berettiget til tilskud.
  8. Slagelse kommune vægter forældrenes frihed til selv at vælge, den pasning der bedst passer til jer.

(En privat børnepasser, er ikke ansat af kommunen, der ydes ikke økonomisk friplads, er børnepasseren syg eller fraværende skal man selv sørge for alternativ pasning medmindre børnepasseren har vikare eller en samarbejdsaftale med andre pasningordninger om gæstepasning) 

* regeringen har besluttet at private pasningsordninger ikke må skrive kontrakt med familier som bor i udsatte områder, da man falder under "ghettoplanen". Under disse områder tilhøre: Motalavej, Egersundsvej og fasanstien.

 Find din private pasningsordning på www.ppo-danmark.dk