Hvorfor vælge privat dagpleje?

Privatdagpleje er et tilbud til jer forældre der selv ønsker at vælge jeres dagplejer.

 Det er jer, der vælger dagplejeren/dagplejeren der vælger jer. altså ikke kommunen der vælger en for jer.

 En privatdagplejer er godkendt under de samme vilkår som en kommunal dagplejer

 Kommunens dagplejepædagog fører tilsyn i den private så som i den kommunale dagpleje.

 Man modtager kommunalt tilskud til betaling af pasning

Der tilbydes søskende rabat

Den private dagplejer vælger selv sin hverdag og arbejdsgang, det vil sige, at man ikke er pålagt at skulle i legestue. Fek.s. hvis man har småbørn der ikke kan rumme alt den larm